De opleidingen

De opleiding van de contractant begint met een basisopleiding, geldig voor 5 jaar. Deze geldigheid kan worden verlengd door een opfrissingsopleiding te volgen. De opfrissingopleiding moet vóór het einde van de geldigheid van de basisopleiding worden gevolgd. Na deze datum is het verplicht een nieuwe basisopleiding te volgen. De opleidingen op de site van Tihange worden in het Frans of in het Engels georganiseerd. Op de site van Doel gebeurt dit in het Nederlands of in het Duits (www.nvc-kcd.be). Voor specifieke verzoeken kan hiervan worden afgeweken.

In geval van deelnemers die geen Frans of Engels verstaan en middels een voorafgaandelijk akkoord van Engie Electrabel langsheen de opdrachtgever, is het mogelijk dat het gecontracteerde bedrijf een eigen tolk voorziet (van het Frans naar taal X of van het Engels naar taal X). De kost van deze tolk is ten laste van het gecontracteerde bedrijf. Daarenboven zal een bijkomende kost van 400 euro per opleiding aan u gevraagd worden voor de vertaalkost van de vragenreeks in de gewenste taal X. Deze vertaling zal door onze diensten gebeuren.

Basisopleiding

Gecontroleerde zone

De basisopleiding voor toegang tot de gecontroleerde zone duurt vier dagen en wordt gegeven van 8u00 tot 16u30. De eerste drie dagen van de opleiding worden gegeven in de gebouwen van Espace Vinçotte te Isnes. De vierde dag wordt gegeven op de leerwerf van de centrale van Tihange zelf.
Voor deze opleiding bedraagt de prijs 700 euro. Deze totaalprijs omvat zowel de verstrekte cursus aan de deelnemers, als de lunches en koffiepauzes (in de voor -en namiddag), over de vier dagen heen.

Niet-gecontroleerde zone

De basisopleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone duurt drie dagen en wordt gegeven van 8u00 tot 16u30. De eerste twee dagen van de opleiding worden gegeven in de gebouwen van Espace Vinçotte te Isnes. De derde dag wordt gegeven op de leerwerf van de centrale van Tihange zelf.
Voor deze opleiding bedraagt de prijs 480 euro. Deze totaalprijs omvat zowel de verstrekte cursus aan de deelnemers, als de lunches en koffiepauzes (in de voor -en namiddag), over de drie dagen heen.

Opfrissingsopleiding

Gecontroleerde zone

De opfrissingsopleiding voor toegang tot de gecontroleerde zone duurt drie dagen en wordt gegeven van 8u00 tot 16u30. Deze opleiding mag enkel worden gevolgd indien men een algemene basisopleiding (2016-2017) heeft gevolgd, of een specifieke basisopleiding voor toegang tot de gecontroleerde zone (2017 - …). De eerste twee dagen van de opleiding worden gegeven in de gebouwen van Espace Vinçotte te Isnes. De derde dag wordt gegeven op de werfsimulator van de centrale van Tihange zelf.
Voor deze opleiding bedraagt de prijs 480 euro. Deze totaalprijs omvat zowel de verstrekte cursus aan de deelnemers, als de lunches en koffiepauzes (in de voor -en namiddag), over de drie dagen heen.

Niet-gecontroleerde zone

De opfrissingsopleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone duurt twee dagen en wordt gegeven van 8u00 tot 16u30. De eerste dag van de opleiding wordt gegeven in de gebouwen van Espace Vinçotte te Isnes. De tweede dag wordt gegeven op de werfsimulator van de centrale van Tihange zelf.
Voor deze opleiding bedraagt de prijs 350 euro. Deze totaalprijs omvat zowel de verstrekte cursus aan de deelnemers, als de lunches en koffiepauzes (in de voor -en namiddag), over de twee dagen heen.

Opleidingsmateriaal en documentatie

De opleiding wordt gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie, die door de deelnemers op voorhand kan worden afgedrukt (zie inschrijvingsbevestiging). Ter plaatse is een versie van de presentatie ter inzage beschikbaar, die niet mag worden meegenomen en waarop niet mag worden geschreven. De stagiairs hoeven niets te voorzien van materiaal (geen bril, geen helm, ...).

Examen en certificering

De eindevaluatie bestaat allereerst uit een beoordeling van het gedrag van de kandidaat op de leerwerf. Na goedkeuring van de lesgever, legt elke stagiair een schriftelijke test af met meerkeuzevragen. Het slaagpercentage voor het schriftelijk examen is 60% voor een technieker en 70% voor een werf –of installatieverantwoordelijke.
Na de opleiding, wordt een certificatiebadge toegekend aan elke deelnemer die geslaagd is voor de opleiding en via een persoonlijke toegang tot het internet, is een certificaat beschikbaar voor elke aannemer.

Toegang tot de site van Tihange

De toegang tot de site van Tihange dient individueel te worden voorzien door elke contractant, dit door zich de ochtend van elke opleidingsdag te registreren aan het toegangsgebouw. Een bezoekersbadge zal worden gevraagd om de site te kunnen betreden. Het is echter aangewezen een persoonlijke badge mee te nemen, indien uw medewerker hierover beschikt. Gelieve ervoor te zorgen dat de medewerkers van uw bedrijf zich een half uur op voorhand in normale periode en één uur op voorhand tijdens revisieperiode aanmelden op de site, opdat zij stipt bij de starttijd van de opleiding in het opleidingslokaal aanwezig kunnen zijn. GSM, laptop of camera zijn niet toegelaten op de site.

Aanmelden

of registreren


Wachtwoord vergeten

Electrabel