Welkom op de site van de Veiligheidscultuur opleidingen.

 


UPDATE COVID-19 - Donderdag 10 december 2020

Onze opleidingen Veiligheidscultuur mogen terug hervatten vanaf 2 juni onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren via telefoon op 081/43 28 64 of per e-mail op culturesurete@vincotte.be.

Wij zijn blij te mogen melden dat onze opleidingen Veiligheidscultuur terug van start mogen gaan vanaf 18 januari 2021. U kunt zich vanaf dan terug inschrijven. Bedankt voor uw geduld.


 

Na beslissing van Engie Electrabel, werden Vinçotte Academy en Vinçotte Controlatom verantwoordelijk gesteld voor het verzorgen van de opleiding “Veiligheidscultuur” voor alle aannemers van Engie Electrabel die de nucleaire site van Tihange moeten betreden.

De directie van de centrale hecht het grootste belang aan de bescherming van al haar medewerkers, het publiek en het milieu. De directie ondersteunt actief een sterk beleid van nucleaire veiligheid in alle stadia van exploitatie.
BELEID ELECTRABEL

T.e.m. 01/04/2017, bestaat deze opleiding Veiligheidscultuur uit een basisversie (vierdaagse opleiding) en een opfrissingscursus (tweedaagse opleiding). In beide gevallen, is de geldigheidsduur van het verkregen certificaat 5 jaar.

Vanaf 01/04/2017, zal de opleiding Veiligheidscultuur specifieker worden opgedeeld, afhankelijk van het al dan niet betreden van de gecontroleerde site. De stagiairs dienen eerst een basisopleiding te volgen (vierdaagse opleiding voor toegang tot de zone zelf of driedaagse opleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone) en vervolgens een opfrissingscursus (driedaagse opleiding voor toegang tot de zone zelf of tweedaagse opleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone). In beide gevallen, blijft de geldigheidsduur van het certificaat 5 jaar.

De lesgevers die instaan voor de opleidingen zijn experten in het domein van veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en milieu, met ervaring op de nucleaire centrale van Tihange. De opleiding zal "theoretische" aspecten behandelen -voorzien van de nodige voorbeelden- met daaraan gekoppeld een "praktische" benadering op de leerwerf.

Inschrijvingen voor de opleidingen gebeuren via deze website en de betaling ervan gebeurt online (factuur wordt nagestuurd). Na registratie, kan de aannemer naar eigen behoefte credits bestellen (met een geldigheid van 5 jaar) en bijgevolg de inschrijvingen van zijn personeel bevestigen. Let er wel op dat u goed nakijkt welke opleiding u selecteert (toegang tot de zone of toegang buiten de zone). Een bevestiging van inschrijving zal u worden verstuurd per e-mail.

Voor deze opleiding kan u gebruik maken van opleidingscheques van het Waalse Gewest en verschillende andere instanties: www.leforem.be.

Aanmelden

of registreren


Wachtwoord vergeten

Laatste nieuws

Nieuws cheques formation

Vanaf 1 Augustus 2017 kunt u cheques formation gebruiken voor ALLE huidige culture sûreté opleidingen , op voorwaarde dat de opleiding ten vroegste op 1 Augustus 2017 heeft plaatsgevonden:

- BASE HORS ZONE CONTROLEE                                                                                                                                                 - BASE ZONE CONTROLEE
- RECYCLAGE HORS ZONE CONTROLEE
- RECYCLAGE ZONE CONTROLEE

Lees meer ...

Nieuwe opleidingen vanaf 1 april 2017

Op vraag van Engie zullen vanaf 01/04/17 specifieke opleidingen worden aangeboden om toegang te verkrijgen tot de gecontroleerde zone of om toegang te verkrijgen tot de niet-gecontroleerde zone (met beperkte toegang tot de rest van de site). De geldigheidsduur van het verkregen certificaat is 5 jaar. De planning en de voorwaarden van deze vernieuwde opleidingen zullen u vanaf 22 februari 2017 worden gecommuniceerd.

Lees meer ...

Electrabel